Hướng dẫn tham quan vườn thú Singapore Zoo, Night Safari và Jurong Bird Park

Hướng dẫn tham quan vườn thú Singapore Zoo, Night Safari và Jurong Bird Park

Hướng dẫn tham quan vườn thú Singapore Zoo, Night Safari và Jurong Bird Park Singapore Zoo là vườn thú theo concept vườn thú mở, các con vật không bị nhốt mà được thả trong vườn (ngăn cách khu vực đi lại dành cho người bằng một đường hào rộng). Night Safari nằm cạnh Singapore Zoo, …

Hướng dẫn tham quan vườn thú Singapore Zoo, Night Safari và Jurong Bird Park Read More »