Hiển thị kết quả duy nhất

Du Lịch Cô Tô

Du Lịch Cô Tô Quần đảo Cô Tô có khoảng hơn 50 đảo, đảo lớn nhỏ như: Cô Tô Con, Cô Tô Lớn, Cồn Ba Đỉnh Con, Cồn Vó Ngựa, Đá Bắc Ba Đỉnh, Đá Chân Hương, Đá Chuột Nhắt, Đá Quả Thông Già, Đá Sao Đêm, Đá Sư Tử, Đá Xấu Hổ, Hòn Ba Bái, Hòn Ba Đỉnh, Hòn Bắc Bồ Cát, Hòn Bắc Đẩu, Hòn Bát Hương, Hòn Bầu Rượu, Hòn Bảy Âm Dương, Hòn Bảy Sao, Hòn Vệ Tinh, Thanh Lân, Vụng Tràng Đông…