Trang web www.kitetravel.vn, tiên miền (www.kitetravel.vn), các tên miền phụ, các tính năng, các nội dung và các dịch vụ ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ dịch vụ ứng dụng di động nào) thuộc quyền sở hữu và điều hành của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cánh Diều (sau đây gọi tắt là Kite travel) và được bảo vệ theo luật bản quyền. Trang web này là trang web chính thức về các dịch vụ du lịch được cung cấp bởi Kite travel. Bạn chỉ được sử dụng trang web này với mục đích xem thông tin và đặt mua các dịch vụ du lịch cho bạn hoặc người bạn mua cho chứ không được sử dụng cho bất cứ mục đích thương mại nào khác.

Việc lấy nội dung để tham khảo, làm tài liệu cho nghiên cứu phải ghi rõ ràng nguồn lấy từ nội dung trang web của Kite travel. Không được sử dụng các lôgô (logo), các nhãn hiệu Kite travel dưới mọi hình thức nếu chưa có sự đồng ý của Kite travel bằng văn bản.

Thông tin sở hữu chính thức:

  • Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cánh Diều
  • Tên Công ty bằng tiếng anh: Kite trading and services company limmited.
  • Tên Công ty viết tắt: Kite travel.
  • Địa chỉ: Số 30, Ngõ 39, Tổ 7 Đa sỹ, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP Hà Nội.
  • Mã số doanh nghiệp: 0106914797.
  • Website www.Kitetravel.vn cũng đã được Bộ Công Thương xác nhận đã thông báo đối với website Thương mại điện tử bán hàng từ ngày 14/04/2017.

Để phục vụ bạn được tốt hơn, Kite travel kính mong bạn đọc kỹ các thông tin và điều khoản (sau đây gọi là “Điều Khoản Và Điều Kiện“) trước khi đặt mua bất kỳ tua du lịch/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ… nào trên Website/Ứng Dụng của Kite travel (sau đây gọi là “Dịch vụ“).

Các Điều Khoản Và Điều Kiện dưới đây có thể được thay đổi, điều chỉnh hoặc cập nhật theo quyết định riêng của Kite travel tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước và được áp dụng cho mọi khách hàng khi mua bán các dịch vụ trên Website/Ứng Dụng. Bạn cần truy cập trang này định kỳ để xem lại Điều Khoản Và Điều Kiện hiện tại mà bạn đang bị ràng buộc. Nếu Kite travel thay đổi hoặc điều chỉnh Điều Khoản Và Điều Kiện này, Kite travel sẽ đăng tải các thay đổi hoặc điều chỉnh đến Điều Khoản Và Điều Kiện trên trang này và ngày mà Điều Khoản Và Điều Kiện được sửa đổi lần cuối sẽ được hiển thị ở đầu trang.

Việc Bạn tiếp tục sử dụng Trang web này sau bất kỳ thay đổi hoặc điều chỉnh nào thì đồng nghĩa với việc Bạn chấp nhận Điều Khoản Và Điều Kiện đã sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ Điều Khoản Và Điều Kiện đã sửa đổi, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập hoặc không tiếp tục sử dụng hoặc truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Trang web để xác định rằng có bất kỳ thay đổi nào đến Điều Khoản Và Điều Kiện và để xem xét các thay đổi như vậy.

Thêm vào đó, khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ phải tuân theo bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho Dịch vụ được đăng tải trên trang web liên quan đến Dịch vụ như vậy tại từng thời điểm và chính sách bảo mật chấp nhận bởi Kite travel tại từng thời điểm (sau đây gọi là “Chính sách Bảo mật”). Tất cả các điều khoản như vậy được kết hợp một cách rõ ràng bằng cách tham chiếu Điều Khoản Và Điều Kiện này.

I. CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

Điều khoản này là sự thoả thuận đồng ý của bạn khi đặt và sử dụng dịch vụ trên trang website www.kitetravel.vn của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cánh Diều và những trang web của bên thứ ba (nếu có). Việc bạn đánh dấu vào ô “Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản và điều kiện của website” và nhấp chuột vào thanh “Đặt hàng” nghĩa là bạn đồng ý tất cả các điều khoản thỏa thuận trong các trang web này.

Lưu ý rằng trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng. Những thông tin và mức giá trên trang web này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi toàn cầu.

Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

1.1 LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn rằng toàn bộ những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam.

1.2 NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB/DỊCH VỤ/SẢN PHẨM

Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý rằng:

1.2.1. Bạn chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện trên Website/Ứng dụng của Kite travel theo tên và tài khoản của bạn.

1.2.2. Để có năng lực pháp lý, bạn phải là: (i) cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch thông qua Kitetravel.vn ( bao hàm (1) bất kỳ người nào truy cập Trang web và (2) những người mà bạn mua Dịch vụ cho) và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam..

1.2.3. Bạn bảo đảm rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.

1.2.4. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.

1.2.5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.

1.2.6. Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.

1.2.7 Bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết với Kite travel rằng bạn sẽ không cung cấp bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải nào hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ theo cách thức:

(i) Vi phạm hoặc xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc

(ii) Vi phạm bất kỳ luật, điều lệ, sắc lệnh hoặc quy định nào, hoặc

(iii) Có hại, gian lận, lừa đảo, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, tra tấn, xuyên tạt, khiếm nhã, tục tĩu, phỉ báng, hoặc chống đối khác, hoặc

(iv) Liên quan đến các hoạt động thương mại và/hoặc kinh doanh mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Kite travel như các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, đổi hàng, quảng cáo hoặc kinh doanh mô hình tháp, hoặc là

(v) Cấu thành sự phỉ báng, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ nhân viên hoặc đại diện của Kite travel, hoặc

(vi) Chứa đựng vi-rút, trojan, sâu, bom giờ hoặc chương trình, tập tin, mã máy tính có hại khác.

1.2.8 Kite travel bảo lưu quyền loại bỏ bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải khỏi Trang web bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, nhận được khiếu nại hoặc cáo buộc từ các bên thứ ba hoặc các cơ quan có liên quan đến Nội dung được người dùng đăng tải đó hoặc nếu Kite travel lo ngại rằng bạn có thể đã vi phạm bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết trước đó, hoặc không vì một lý do nào.

1.2.9 Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tất cả Nội dung được người dùng đăng tải mà bạn đăng tải, gửi thư điện tử, truyền đi hoặc phổ biến bằng cách sử dụng hoặc liên quan đến Trang web này.

1.2.10 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về Nội dung được người dùng đăng tải của bạn và các hậu quả của việc đăng tải hoặc công khai Nội dung được người dùng đăng tải của bạn trên Trang web này. Bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết với Kite travel rằng:

(i) Bạn sở hữu hoặc có các quyền, giấy phép, sự chấp thuận và/hoặc các cấp phép cần thiết để sử dụng và cho phép Kite travel sử dụng tất cả tác quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải nào như được dự liệu bởi Trang web và Điều khoản sử dụng này, và

(ii) Nội dung được người dùng đăng tải cũng như việc đăng tải, công khai, đệ trình hoặc truyền tải Nội dung được người dùng đăng tải của bạn hoặc việc sử dụng Nội dung được người dùng đăng tải hoặc bất kỳ phần nào của nó của Kite travel trên hoặc thông qua Trang web và/hoặc Dịch vụ sẽ không vi phạm, phù hợp hoặc không xâm phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền nhân thân hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc quyền công khai hoặc riêng tư, hoặc không vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào.

1.2.11 Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động của mình liên quan đến việc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ. Hơn nữa, bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết với Kite travel rằng bạn sẽ không:

(i) Thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp khác, có thể là cơ sở để chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ của bạn, hoặc

(ii) Đăng tải hoặc truyền bá, hoặc là nguyên nhân để đăng tải hoặc truyền bá, bất kỳ thông tin liên lạc hoặc yêu cầu nào được thiết kế hoặc có ý định đạt lấy mật khẩu, tài khoản hoặc thông tin cá nhân từ bất kỳ người dùng nào khác của Trang web, hoặc

(iii) Vi phạm bảo mật của bất kỳ mạng máy tính nào, bẻ khóa mật khẩu hoặc các mã hóa bảo mật, chuyển giao hoặc lưu trữ tài liệu bất hợp pháp (bao gồm các tài liệu có thể được xem là đe dọa hoặc khiêu dâm) hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào bị nghiêm cấm, hoặc

(iv) Chạy maillist, listerv hoặc bất kỳ hình thức phản hồi tự động nào khác hoặc “spam” trên Trang web hoặc thực hiện bất kỳ quy trình nào chạy hoặc được kích hoạt trong khi bạn không đăng nhập vào Trang web hoặc gây trở ngại cho các công việc chuẩn xác hoặc đặt ra một tải trọng bất hợp lý trên cơ sở hạ tầng của Trang web, hoặc

(v) Sử dụng các phần mềm, thiết bị tự động hoặc thủ công hoặc các quy trình khác để quét hoặc lấy dữ liệu bất kỳ trang nào của Trang web này, hoặc

(vi) Giải mã, đảo ngược công nghệ, hoặc các cách khác để đạt lấy mã nguồn của Trang web.

1.2.12 Bạn sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp và báo cáo tất cả các nghĩa vụ thuế được quy định bởi chính phủ áp dụng cho các hoạt động của bạn liên quan đến việc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ.

1.2.13 Bằng cách đăng tải một đánh giá, bạn trao cho Kite travel các quyền đầy đủ, vĩnh viễn, miễn phí, có thể chuyển nhượng và không thể thu hồi đối với tất cả nội dung người dùng mà bạn đã gửi. Kite travel bảo lưu quyền dịch, chỉnh sửa, điều chỉnh, từ chối hoặc xóa bỏ các đánh giá theo quyết định riêng của mình.

1.2.14. Bạn xác nhận rằng bạn sẽ tuân thủ các Hướng dẫn gửi đánh giá của khách hàng. Ngoài ra, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng

(i) bạn sở hữu và kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung người dùng mà bạn đăng tải hoặc phân phối, hoặc bạn có quyền hợp pháp để đăng tải và phân phối nội dung người dùng như vậy đến hoặc thông qua nền tảng,

(ii) nội dung đánh giá là chính xác và không gây hiểu nhầm, và

(iii) việc sử dụng và đăng tải hoặc các cách thức truyền tải khác các nội dung như vậy không vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ luật và quy định hiện hành nào và sẽ không vi phạm bất kỳ quyền hoặc gây thương tích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

1.2.15. Các đánh giá không chứa đựng các nội dung khiêu dâm, tục tĩu, không phù hợp, kích động và thù địch, khuyến khích các hành vi bất hợp pháp, thông tin cá nhân của người khác như tên, các số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và nội dung không liên quan như thông tin khuyến mại, thư mời và khen thưởng. Hơn nữa, các đánh giá không phỉ báng, lạm dụng, quấy rối hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của người khác.

1.2.16. Bạn trao cho Kite travel quyền để truy tố pháp lý bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vi phạm các quyền của bạn hoặc của Kite travel liên quan đến nội dung do việc vi phạm Điều khoản và điều kiện này. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung người dùng nào mà bạn cung cấp hoặc gửi.

1.2.17. Nội dung được gửi bởi các người dùng sẽ được xem là không bảo mật và Kite travel không có nghĩa vụ đối xử với các nội dung như vậy như các thông tin độc quyền. Không giới hạn đến những điều đã nói ở trên, Kite travel bảo lưu quyền để sử dụng nội dung khi thấy thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, việc xóa, điều chỉnh, sửa đổi hoặc từ chối đăng tải nó. Kite travel không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ khoản thanh toán nào cho nội dung được gửi bởi bạn hoặc cho các cơ hội được chỉnh sửa, xóa bỏ hoặc sửa đổi nội dung một khi nó đã được gửi đến Kite travel. Kite travel sẽ không có nghĩa vụ để phân bổ tác quyền đối với nội dung đến bạn và sẽ không có nghĩa vụ thực thi bất kỳ hình thức phân bổ nào của bên thứ ba.

1.2.18 Bạn có thể phải Cung cấp hộ chiếu, hình ảnh và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh đầy đủ để được sử dụng dịch vụ theo qui định của Nhà cung cấp dịch vụ.

1.2.19 Bạn phải tuân thủ theo qui định và pháp luật tại các nước bạn đến tham quan và sử dụng Sản phẩm/dịch vụ. Kite travel không chịu trách nhiệm pháp lý cũng như vật chất trong trường hợp bạn vi phạm pháp luật hoặc qui định của nước sở tại. Bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các chi phí phát sinh do việc vi phạm gây ra. Kite travel chỉ có trách nhiệm giúp đỡ khách hàng trong trường hợp này nhằm giảm thiểu mức thiệt hại cho khách.

1.3 VỀ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Khi đặt dịch vụ qua trang web, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân và những thông tin này chỉ để phục vụ cho nhu cầu xác nhận sự mua tour/dịch vụ của bạn và sẽ hiển thị những nội dung cần thiết trên Xác nhận đặt chỗ. Ngoài ra, Kite travel cũng sẽ sử dụng những thông tin này theo Chính sách bảo mật được đăng tải trên website/ứng dụng.  Việc chấp nhận của bạn đối với Điều khoản và Điều kiện này cấu thành sự chấp nhận và đồng thuận của bạn để chịu ràng buộc bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi

1.4 VỀ TRANG WEB LIÊN KẾT

(i) Các trang web của Kite travel có thể chứa những liên hệ kết nối với trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba (“Trang web của bên thứ ba”) không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Kite travel hoặc Các dich vụ có thể truy cập bằng cách đăng nhập thông qua Trang web của bên thứ ba. Việc liên kết trang web của bên thứ ba này chỉ nhằm cung cấp những sự tiện lợi cho quý khách chứ không phải là sự tán thành, chấp nhận những nội dung, thông tin sản phẩm của những trang web bên thứ ba hoặc các thông tin, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác có sẵn trên các Trang web của bên thứ ba đó. Kite travel sẽ không chiu trách nhiệm về bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến những thông tin gì trong các trang web bên thứ ba.

(ii) Bạn tự chịu mọi rủi ro khi bạn truy cập vào Trang web của bên thứ ba. Bạn thể hiện và đảm bảo rằng bạn đã đọc và đồng ý rằng bạn bị ràng buộc bởi tất cả các chính sách hiện hành của bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và rằng bạn sẽ hành động theo các chính sách đó bên cạnh các nghĩa vụ của bạn theo Điều khoản và Điều kiện này.

(iii) Kite travel không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác, chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện hoặc các ý kiến được thể hiện trong bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào. Ngoài ra, Kite travel sẽ không và không thể theo dõi, xác minh, kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ cứu trợ và giữ cho Kite travel vô hại khỏi bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ Trang web của bên thứ ba của bạn.

(iv) Tương tác của bạn với các tổ chức và/hoặc cá nhân được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn với Nhà Cung Cấp, bao gồm việc thanh toán và phân phối các hàng hóa hoặc dịch vụ và bất kỳ các điều khoản, điều kiện, các bảo đảm hoặc tuyên bố nào khác liên quan đến các giao dịch như vậy là giữa bạn và các tổ chức và/hoặc cá nhân đó.

(v) Bạn nên tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào bạn cảm thấy cần thiết hoặc thích hợp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch trực tuyến hoặc ngoại tuyến với bất kỳ bên thứ ba nào.

(vi) Bạn đồng ý rằng Kite travel sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh như kết quả của bất kỳ giao dịch nào như vậy. Nếu có tranh chấp giữa những người tham gia trên trang web này hoặc giữa những người dùng và bất kỳ bên thứ ba nào, bạn hiểu và đồng ý rằng Kite travel không có nghĩa vụ tham gia vào. Trong trường hợp bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều người dùng khác hoặc bên thứ ba, bạn giữ vô hại cho Kite travek, các công ty mẹ, công ty con của nó, các nhân viên, giám đốc, đại lý và các bên thừa kế của Kite travek khỏi mọi yêu cầu và thiệt hại (thực tế và hậu quả) đã biết hoặc chưa biết, khả nghi hoặc không khả nghi, tiết lộ hoặc không tiết lộ, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến tranh chấp đó.

1.5 XÁC LẬP VÀ HỦY HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1.5.1 Xác lập hợp đồng Thương mại điện tử

Mọi thông tin về Dịch vụ đưa ra trên Website/Ứng Dụng trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Kite travel tới bạn.

Các bước hình thành hợp đồng như sau:

Bước 1: Bạn đăt hàng trên Website/Ứng Dụng sẽ hình thành một đơn đặt hàng (“Đơn Đặt Hàng“). Ngay sau đó, Kite travel sẽ gửi thông báo đặt hàng (về mã đơn hàng, thông tin người nhận) cho bạn (i) trực tiếp qua Website/Ứng Dụng và/hoặc (ii) qua email đăng ký;

Bước 2: Sau khi nhận được thanh toán, Kite travel sẽ gửi Phiếu xác nhận dịch vụ để xác nhận Đơn Hàng cho bạn thông qua một trong các Phương thức sau:

– Qua địa chỉ email mà bạn đã đăng ký với nội dung: tên Dịch vụ, loại dịch vụ, thời gian sử dụng dịch vụ, điện thoại liên hệ, thông tin người nhận, người đặt hàng, giá trị thanh toán, … ; Hoặc

– Qua tin nhắn tới số điện thoại đặt hàng của bạn với nội dung:mã đơn hàng; xác nhận thanh toán thành công, thông tin liên lạc; Hoặc

–  Qua việc cập nhật tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của bạn trên Website/Ứng Dụng với nội dung Đơn hàng đã được xác nhận thanh toán, hoặc nội dung có ý nghĩa tương đương.

Hợp đồng giữa Kite travel và bạn chỉ xác lập và có hiệu lực kể từ thời điểm Kite travel gửi xác nhận như nêu tại Bước 2 (“Hợp Đồng”).

(*) Lưu ý: Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng của bạn, Kite travel có quyền không xác nhận Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:

–  Kite travel/nhà cung cấp không thể đáp ứng các điều kiện giao dịch trong Đơn Đặt Hàng của bạn do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc do nhà cung cấp;

–  Kite travel nghi ngờ có sự đầu cơ kiếm lợi từ bạn (khái niệm đầu cơ được quy định dưới đây);

Kite travel sẽ cập nhật thông tin trạng thái đơn hàng không được xác nhận trong hệ thống quản lý tài khoản của bạn trên Website/Ứng Dụng để bạn theo dõi.

1.5.2. Hủy Đơn đặt hàng/Hủy Hợp Đồng.

Bạn có quyền hủy Đơn Đặt Hàng, hủy Hợp Đồng trong các trường hợp sau đây:

(i) Hủy trước khi Dịch vụ được giao:

1.5.2.1 Với bất kỳ lý do gì, Bạn được quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trước thời điểm Dịch vụ được giao (trừ trường hợp Dịch vụ áp dụng các điều kiện đặc biệt khác đã được Kite travel quy định riêng trên từng nội dung của Dịch vụ đó), bằng một hoặc nhiều phương thức sau:

  • Liên hệ đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng  (hotline: 0389998081); Và/Hoặc
  • Gửi yêu cầu qua email: info@dulichcanhdieu.com.vn;

1.5.2.2 Kite travel xác nhận qua SMS/ email hoặc cập nhật tình trạng đơn hàng (Đơn hàng đã được hủy) trong hệ thống quản lý tài khoản của bạn.

(ii)  Hủy sau khi Dịch vụ được giao: bạn chỉ được hủy Hợp Đồng sau khi Dịch vụ được giao và/hoặc bạn sẽ phải chi trả một mức phí cho việc hủy Dịch vụ này (sau được gọi là “Phí hủy Dịch vụ”), Phí hủy dịch vụ được áp dụng theo các quy định đã được ghi cụ thể theo từng Sản phầm/ Dịch vụ và được đăng tải trên Website/Ứng Dụng quy định cụ thể theo từng Sản phẩm/Dịch vụ đó.

1.5.3 Kite travel có quyền hủy Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận (Hợp Đồng) trong một số trường hợp sau đây:

(i)   Khi Kite travel phát hiện bạn có dấu hiệu (theo quan điểm của Kite travel):

1.5.3.1  Đầu cơ(được hiểu là bạn lợi dụng các chính sách bán hàng của Kite travel để đặt hàng với số lượng nhiều và/hoặc không dùng cho mục đích tiêu dùng cuối cùng mà để mua đi bán lại, nhằm tìm kiếm lợi ích); và/hoặc

1.5.3.2 Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm/Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm/Dịch vụ, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm/dịch vụ) trong quá trình thực hiện giao dịch của Kite travel để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường;

1.5.3.3 Vi phạm các quy định trong các đợt áp dụng Chính Sách Khuyến Mại của Kite travel

(ii)  Khi Kite travel/nhân viên của Kite travel không liên hệ được với bạn từ ba (03) lần trở lên trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu liên hệ để giao hàng/giao dịch vụ;

(iii) Khi Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc thực hiện Hợp Đồng của Kite travel diễn ra và kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra Bất khả kháng, Kite travel sẽ bằng mọi phương thức, nỗ lực tối đa thông báo cho bạn về tình trạng này và đề xuất thời gian thực hiện Hợp Đồng mới. Trường hợp, bạn không đồng ý với đề xuất của Kite travel có thể chủ động hủy Hợp Đồng hoặc Kite travel sẽ chủ động hủy.

(iv) Các trường hợp Kite travel có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền bạn đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho bạn theo quy định đối với từng sản phẩm/Dịch vụ và đã được liệt kê cụ thể trong từng sản phẩm trên Website/Ứng Dụng.

1.5.4 Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Kite travel có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(i) Giới hạn về số lượng Sản Phẩm/Dịch vụ tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua;

(ii) Giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm/dịch vụ, theo đó Sản Phẩm/Dịch vụ mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào;

(iii) Các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính Sách Khuyến Mại.

Vì vậy, Kite travel có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm/Dịch vụ đã giao của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến bạn. Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng vi phạm do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên Kite travel để đặt mua Sản Phẩm/Dịch vụ có áp dụng CTKM. Kite travel sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

1.6 GIÁ CẢ, PHÍ VÀ THANH TOÁN

1.6.1 Giá của Sản Phẩm/Dịch vụ có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại phí, lệ phí… và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm/Dịch vụ.  Kite travel bảo lưu quyền thay đổi bảng giá cho các Sản Phẩm/Dịch vụ , khoản phí hoặc lệ phí bất kỳ lúc nào dựa trên việc thông báo đến bạn bằng cách gửi cho bạn thư điện tử hoặc đăng tải trên Trang web này. Việc bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ do Kite travel cung cấp sau khi nhận các thông báo như vậy cấu thành việc bạn chấp nhận bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí mới hoặc sửa đổi nào.

1.6.2 Bạn có quyền yêu cầu xuất hóa đơn GTGT và được nhận hóa đơn GTGT hợp lệ từ Kite travel (tùy từng trường hợp cụ thể đã được ghi rõ đối với từng Sản Phẩm/Dịch vụ trên Website/Ứng Dụng) cho Đơn Đặt Hàng bằng cách liên hệ với Kite travel trước khi tiến hành thanh toán. Bạn chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin xuất hóa đơn GTGT. Kite travel sẽ không hỗ trợ thực hiện bất kỳ yêu cầu thay đổi/sửa đổi nào đối với thông tin xuất hóa đơn GTGT từ bạn sau khi Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận. Kite travel có thể từ chối hoặc đồng ý hỗ trợ giải quyết tùy từng trường hợp cụ thể nếu Khách Hàng có yêu cầu xuất hóa đơn GTGT sau khi đã gửi Đơn Đặt Hàng.

 (*) Lưu ý: Trong mọi trường hợp, Kite travel không hỗ trợ tách/gộp nhiều Đơn Đặt Hàng và xuất hóa đơn GTGT cho Đơn Đặt Hàng tách/gộp này

1.6.3 Khi bạn nhấn (click) vào ô “Đặt hàng” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) bạn xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) bạn đồng ý với các Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm/dịch vụ trong Đơn Đặt Hàng đó.

1.6.4. Kite travel có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của Kite travel.

1.6.5. Để đảm bảo an toàn thanh toán, bạn lưu ý:

(i) Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ Kite travel chuyển đến;

(ii) Sử dụng và bảo quản thẻ cẩn thận (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…), bảo mật thông tin tài khoản/thông tin thẻ và chịu trách nhiệm về việc thanh toán bằng thẻ của mình theo đúng các điều kiện mà bạn đã ký với các tổ chức phát hành thẻ. Ngoài ra việc bạn thanh toán trên trang website này cũng đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các Điều khoản được công bố trên webstie của Kite travel

(iii) Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ/tài khoản để mua hàng tại Kite travel . Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại Kite travel, bạn cần liên hệ ngay với Trung Tâm CSKH của Kite travel để được xử lý kịp thời; Kite travel bảo lưu quyền từ chối bồi hoàn tiền đối với các Sản phẩm/Dịch vụ là dạng Vé điện tử/Voucher điện tử và đã được Kite travel gửi trực tiếp đến email được liệt kê trên Đơn đặt hàng của bạn.

(iv) Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, bạn vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ.

(v) Việc thanh toán bằng thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) qua cổng thanh toán trực tuyến, bạn sẽ bị thu thêm một khoản phí gọi là Phí dịch vụ thanh toán. Phí dịch vụ thanh toán này được thu và sử dụng bởi Công ty cung cấp dịch vụ Cổng thanh toán cho Kite travel và sẽ không được hoàn trả lại trong mọi trường hợp. Bằng việc cung cấp các thông tin phục vụ cho việc thanh toán đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng thẻ để trả một số tiền tương đương với Tổng giá trị Đơn Đặt hàng và Phí dịch vụ thanh toán bằng thẻ.

(vi) Thời hạn trong vòng 30 ngày tính từ ngày thanh toán của bạn được hoàn tất, Kite travel sẽ không nhận giải quyết bất cứ kiếu nại nào đến từ việc thanh toán.

1.7 GIAO NHẬN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

(i) Phiếu Xác nhận/Voucher/ Vé điện tử của Sản Phẩm/Dịch vụ sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn trong vòng 24 giờ (nhưng không giới hạn) hoặc vào trước Ngày khởi hành liệt kê trong Đơn Đặt Hàng.

(ii) Trong trường hợp bạn muốn thay đổi địa chỉ email nhận Sản Phẩm/Dịch vụ thì bạn phải gọi điện/gửi e-mail thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên, email và số điện thoại liên lạc của người được bạn chỉ định nhận Sản Phẩm/Dịch vụ đó. Người được bạn chỉ định nhận Sản Phẩm/Dịch vụ trên Đơn Đặt Hàng được gọi chung là “Người Nhận Hàng”. Khi được Kite travel yêu cầu, “Người Nhận Hàng” phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng

(iii) Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm/Dịch vụ sẽ được chuyển cho bạn từ thời điểm Kite travel hoàn tất việc gửi e-mail chứa Phiếu Xác nhận/Voucher/ Vé điện tử cho bạn. Bạn cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm/Dịch vụ (nếu có).

1.8 CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI

(i) Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/hủy Dịch vụ… Bạn có thể liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Kite travel  theo số hotline 0389998081 hoặc email info@dulichcanhdieu.com.vn. Khi liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng , bạn phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà Kite travel gửi cho bạn. Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng  sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho bạn trong thời gian sớm nhất.

1.9  GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

(i) Trong mọi trường hợp, Kite travel không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng và/hoặc không giới hạn mà bạn phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ Kite travel sang bạn, trừ khi do lỗi của Kite travel gây ra.

(ii) Kite travel sẽ không chịu trách nhiệm về tất cả những thông tin mà quý khách cung cấp do bởi chúng tôi không dễ dàng xác nhận chính xác quý khách nào đăng ký thông tin.

(iii) Kite travel không chịu trách nhiệm về việc thông tin của quý khách bị lấy cắp nếu như việc lấy cắp được thực hiện từ máy của quý khách do bị nhiễm virus máy tính hay do nguyên nhân nào khác.

(iv) Kite travel sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý khách nếu xảy ra việc hệ thống máy tính của quý khách bị hư hại trong khi đang thanh toán hoặc bị can thiệp liên quan tới việc sử dụng một trang bên ngoài.

(v) Kite travel cũng không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu thông tin của quý khách do sự cố khách quan như: thiên tai, hạn hán, hỏa hoạn, chiến tranh, …

(vi) Với các chương trình du lịch nước ngoài, Kite travel không chịu trách nhiệm về các hành khách bị cơ quan hữu quan của nước ngoài từ chối cho nhập cảnh. Mọi phát sinh từ việc từ chối này do khách hàng chi trả bao gồm cả chi phí phạt hủy dịch vụ của các nhà cung cấp.

II NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này. Nếu có bất cứ sự không thống nhất nào giữa Điều Khoản Và Điều Kiện này với bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung, nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

2.2 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

2.3. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Kite travel và bạn sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

III. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG RIÊNG CHO TUA TRỌN GÓI

3.1 Yêu cầu đặc biệt.

Các yêu cầu đặc biệt của bạn phải báo trước cho Kite travel ngay tại thời điểm đăng ký, Kite travel sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu này trong khả năng của mình song sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự từ chối cung cấp dịch vụ từ phía các nhà vận chuyển, khách sạn, nhà hàng và các nhà cung cấp dịch vụ độc lập khác.

3.2 Khách sạn

Khách sạn được cung cấp trên cơ sở những phòng có 2 giường đơn (TWIN) hoặc một giường đôi (DBL) tùy theo cơ cấu phòng của các khách sạn. Phòng 3 sẽ được bố trí khi cần thiết (TRIPLE). Khách sạn do Kite travel đặt cho các chương trình tham quan có tiêu chuẩn tương ứng với các mức giá vé mà bạn chọn khi đăng ký tour du lịch. Nếu cần thiết thay đổi về bất kỳ lý do nào, khách sạn thay thế sẽ tương đương với tiêu chuẩn của khách sạn ban đầu và sẽ được báo ngày cho du khách trước ngày khởi hành. Những yêu cầu đặc biệt của bạn nếu thông báo trước cho Kite travel sẽ được đáp ứng tùy theo khả năng cung cấp của khách sạn và bạn phải trả thêm tiền đối với các yêu cầu này (nếu có). Kite travel có quyền không đáp ứng những yêu cầu này nếu khách sạn từ chối cung cấp dịch vụ.

3.3 Phương tiện vận chuyển

(i) Phương tiện vận chuyển tùy theo từng chương trình du lịch.

(ii) Với chương trình đi bằng xe: Xe máy lạnh (4-7-15-25-35-45 chỗ) sẽ được Kite travel sắp xếp tùy theo số lượng từng đoàn, phục vụ suốt chương trình tham quan.

(iii) Với chương trình đi bằng xe lửa, máy bay, tàu cánh ngầm (phương tiện vận chuyển công cộng), trong một số chương trình các nhà cung cấp dịch vụ có thể thay đổi giời khởi hành mà không báo trước, việc thay đổi này sẽ được Kite travel thông báo cho bạn nếu thời gian cho phép.

(iv) Kite travel không chịu trách nhiệm bồi hoàn và trách nhiệm pháp lý với những thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần do việc chậm trễ giờ giấc khởi hành của các phương tiện vận chuyển công cộng hoặc sự chậm trễ do chính bạn gây ra. Kite travel chỉ thực hiện hành vi giúp đỡ để giảm bớt tổn thất cho khách hàng.

3.4 Hành lý mang theo khi đi du lịch

(i) Hành lý gọn nhẹ, với các chương trình sử dụng dịch vụ hàng không hành lý miễn cước sẽ do các hãng hàng không qui định.

(ii) Kite travel không chịu trách nhiệm về sự thất lạc, hư hỏng hành lý hoặc bất kỳ vật dụng nào của bạn trong suốt chuyến đi, du khách tự bảo quản hành lý của mình. Nếu khách hàng mất hay thất lạc hành lý thì Kite travel sẽ giúp bạn liên lạc và khai báo với các bộ phận liên quan để truy tìm hành lý bị mất hay thất lạc. Việc bồi thường hành lý mất hay thất lạc sẽ theo qui định của các đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc các đơn vị bảo hiểm.

3.5 Tiếp nhận thông tin về chương trình du lịch

Trước khi đăng ký, bạn vui lòng đọc kỹ chương trình, giá vé, bao gồm cũng như không bao gồm trong chương trình. Bạn có thể trực tiếp hoặc nhờ người đại diện đến đăng ký đi du lịch và thanh toán tiền vé tại các văn phòng, chi nhánh của Kite travel. Kite travel chỉ có trách nhiệm cung cấp thông tin chuyến đi cho người đến đăng ký trực tiếp hoặc cho người đại diện. Kite travel không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp người đại diện không cung cấp lại hoặc cung cấp không chính xác các thông tin của chuyến đi cho (i) .

3.6 Tùy theo tình hình thực tế, Kite travel giữ quyền thay đổi lộ trình,sắp xếp lại thứ tự các điểm tham quan hoặc hủy bỏ chuyến đi du lịch bất cứ lúc nào mà Kite travel thấy cần thiết vì sự thuận tiện hoặc an toàn cho bạn.