349.000 449.000 
Giảm giá!
1.350.000 2.950.000 
Giảm giá!