339.000 1.599.000 
Giảm giá!
1.249.000 1.449.000 
Giảm giá!
499.000 1.399.000