Vé Cáp Treo Ngong Ping 360 – Cáp treo thường (Một chiều/khứ hồi)

391.000 VNĐ