Vé cáp treo Ngong Ping 360 (1 chiều cáp treo thường + 1 chiều cáp treo đáy kính)

713.000 VND