Buffet quốc tế tại Baiyoke Sky Hotel tầng 76 – 78

399.000 VNĐ