Tour khám phá chợ ướt và học nấu ăn tại Singapore

3.910.000 VND