Combo xe bus + tour Hà Nội – Cát Bà – Vịnh Lan Hạ – Đảo Khỉ – Chèo Kayaking

950.000