Vé Cáp Treo Ngong Ping 360 – Cáp treo đáy kính (một chiều/khứ hồi)

539.000 VNĐ