Vé Upside Down House Phuket – Ngôi nhà lộn ngược

113.000 VND