Ăn trưa cùng vẹt tại Jurong Bird Park

269.000 VND