Tour Chiang Rai – Chùa Trắng – Nhà Đen

649.000 VNĐ