Tour Hong Kong về đêm – Ăn tối trên du thuyền Bauhinia Harbour Cruise

2.600.000