Tour đảo Hong – vịnh Phang Nga lúc hoàng hôn và dưới đêm đầy sao

2.379.000 VNĐ