Hiển thị kết quả duy nhất

1.400.000 1.700.000 
1.300.000 1.900.000